Experiència i Coneixements

Els nostres professionals aporten experiència en pràcticament tots els sectors econòmics i varietat d’empreses. Entre d’altres:

Financer

Generalli

Caixa de Pensions

Banc de Sabadell

Allianz

BBVA

Midat

Auris4

Subministraments i Telecomunicacions

Endesa

Aigües

Gas Natural

Telefònica

Amena

Indústria i serveis en general

Hoechst Ibèrica

Viajes Barceló

Tamoil Oilinvest

ONCE

IBM

Cobega

Administració

Generalitat de Catalunya

Dep. De Política Territorial

ECA

Centre de Supercomputació de Catalunya

ICM (centre de càlcul de la Comunitat Autònoma de Madrid)

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Hospital de Sant Pau